AKTUALNE INFORMACJE

3 marca 2013

Aktualny plan pracy na rok 2013

8 sierpnia 2013

Nastąpiła zmiana terminu spotkania wyjazdowego u Pawła Mroza w Starachowicach. Aktualny termin to sobota 24 sierpnia.