AKTUALNE INFORMACJE

1 styczeń 2017

W roku 2017 Lubelski Oddział PTMK obchdzi 40 rocznicę powstania

11 luty 2017

Aktualny plan pracy na rok 2017

21 maja 2017

Przesunięty o tydzień termin wrześniowego spotkania na 16.09