KOLEKCJA MARKA GRUDY

Marek Gruda

Jest członkiem PTMK od 1992 roku. Od roku 2009 pełni funkcję prezesa Oddziału Lubelskiego.

Zdjęcia z kolekcji